Kuulutuste reeglid

 

1. Kuulutuse avaldamisega SuurValik veebilehel nõustute alljärgnevaga:

1.1. Võtate enda peale vastutuse kuulutuses sisalduva teabe sisu ja selle tõepärasuse eest;

1.2. Lubate võtta endaga ühendust sisesüsteemi või kontakttelefoni vahendusel, mis on näidatud arvestusliku üleskirjutuse seades;

1.3.  Reisiteenuste müümisel olete kohustatud välja tooma selle ettevõtte nime, kelle toodet müüakse.

 

2. SuurValik veebilehel on keelatud:

2.1. Lisada kuulutusi teemale mittevastavatesse kategoriatesse;

2.2. Lisada ühesuguse sisu ja tähendusega kuulutusi;

2.3. Hüpertekstiliste viidete, doomeninimede või muude viidete paigutamine välistele internetiressurssidele ilma

 

3. SuurValik keelab;

3.1. Lisada Eesti Vabariigi seadusandlust rikkuva sisuga kuulutusi (näiteks vägivalda, rassilise vihavaenu õhutamist, pornograafiat propageerivaid, autoriõigust rikkuvaid jms sisaldavad kuulutused);

3.2. Lisada üldtunnustatud moraali- ja kõlblusnorme rikkuva sisuga kuulutusi;

3.3. Väliste skriptide kasutamise või väliste lehtede automaatse laadimise (kasutades näiteks "includes" või "iframe"); hüpikaknaid avavate skriptide kasutamise; "küpsistega" manipuleerimise; mis tahes programmide tõmbamise võimaluse pakkumise; lehekülje sisu muutmise väljaspool kuulutuse "Kirjeldust"; veebilehe külastajate automaatse ümber adresseerimise teistele veebilehtedele.

 

4. SuurValik juhindub pealkirjade muutmisel alljärgnevatest põhimõtetest:

4.1.  Ese peab olema nimetavas käändes ilma tehingutüübi kirjelduseta (näiteks „Müüa“, „Pakun“);

4.2.  Eesti ja vene keeles peab olema ära toodud identne teabemaht;

4.3.  Kirjavahemärkide ja taanete kasutuse õigsus pärast kirjavahemärke;

4.4.  Kirjavahemärkide mõistlik kasutamine;

4.5.  Pealkirjas ei või sisalduda hinnad ja kontaktandmed, samuti mis tahes üleskutsed tegevuseks (näiteks „Pakkuge oma hind“);

4.6.  Korrektse registri järgimine.

 

5. Keelatud esemed:

5.1. Alkohol ja alkoholi sisaldavad toiduained, välja arvatud kollektsiooniveinid;

5.2. Ebaseaduslike toimingute sooritamiseks eeldusi loovad esemed ja esemed, mida võidakse kasutada ebaseaduslike tegude toimepanemiseks;

5.3. Inimorganid ja orgaanilised jäätmed: inimorganid ja muud orgaanilised jäätmed;

5.4. Isikutunnistused, juhiload ja riiklikud dokumendid;

5.5. Kütus: bensiin, diislikütus, ahjukütus;

5.6. Medikamendid, ravimid, narkootilised ained;

5.7. Esemed, kuulutused või SMS-teated, mis otseselt või kaudselt soodustavad kulutusi väljaspool veebilehte;

5.8. Teenused või töö erootiliste teenuste osutamise valdkonnas;

5.9. Tooted või teenused, mis rikuvad kolmandate isikute õigusi;

5.10. Tubakatooted, sigaretid;

5.11. Tulirelvad, külmrelvad, kasteedid, elektrišokiaparaadid;

5.12. Võrkturundus, püramiidskeemid, Ponzi skeemid, affiliate-programmid.

 

6. Võimalikud sanktsioonid reeglite rikkumisel:

6.1. Kuulutuse kustutamine;

6.2. Konto ajutine blokeerimine;

6.3. Konto sulgemine.