Ettevõttest


SuurValik.ee eesmärgiks on saada kõige mugavamaks ja laialdasemalt kasutatavaks kuulutusteportaaliks Eestis. SuurValik.ee on loodud selleks, et iga kasutaja saaks olla nii ostja kui müüja, tundes end võimalusterohke suure terviku täisväärtusliku osana.

 

Igale kliendile mõeldes on loodud portaal, mille hoolikalt läbimõeldud kasutajaliides ja kuulutuste kogumik on saavutanud oma lõppfaasis maksimaalse lihtsuse ning kliendisõbralikkuse.

 

SuurValik.ee kaudu on väga mugav ja lihtne müüa või leida midagi endale meelepärast. SuurValik.ee kuulutused on kõigile alati tasuta.

 

SuurValik.ee on  portaalis toimub otsemüük, tänu millele on võimalik väga efektiivselt ja kiiresti kontakteeruda teiste kasutajatega sooritamaks ostu-müügi-tehingut.

 

SuurValik.ee erineb teistest ostu-müügi-portaalidest selle poolest, et pakub laiemaid kuulutuste valdkondi, näiteks heategevus.  SuurValik.ee võimaldab kõike: mitte ainult osta või müüa, vaid ka kinkida ja annetada. Kuigi SuurValik.ee pole oma olemuselt otseselt heategevusorganisatsioon, on meie sügavaks veendumuseks, et vastutustundlik ettevõtlus on väärtus omaette  ja seega on kõigil võimalik teha portaali kaudu annetusi.

 

Kuulutuste lisamine ja otsimine on imelihtne ja tasuta. Registreeritud kasutajad võivad lõpmatult ja piiramata lehele lisada oma kuulutusi. Kuulutusi saab otsida nii kategooriate kaupa kui ka märksõnade abil. Rubriikides otsimine võimaldab leida mitte ainult konkreetseid kuulutusi, vaid ka gruppe, mis seonduvad vastava kategooriaga.

 

Rubriikidest lähemalt rääkides on meie portaalis spetsiaalselt tehtud väga palju erinevaid tootekategooriaid, kus kasutajad saavad oma tooteid kuulutada. Näiteks tootekategooria „Rõivad“ võimaldab valida sealt alt veel mitu rubriiki, et otsingut mugavamaks teha.

 

SuurValik.ee koduleht on nii eesti- kui ka venekeelne. Vene keskkond on loodud venekeelt kõnelevatele inimestele ja tehtud spetsiaalselt selleks, et kasutajatel oleks võimalus avaldada kuulutusi ka vene keeles.

 

Samuti on meil olemas ka Facebook’i ja Google+  lehed, kus meie portaali kasutajad saavad näha viimaseid uudiseid, mis seonduvad SuurValik.ee tegevusega.

 

Soovime mugavat kuulutuste avaldamist!

 

Ostud on siin!